Cyklist står i solnedgangen ved en sti i skovene ved Skåstrup

Landsbyruten - den Sorte Kløversti ved Skåstrup

Foto: Casper Hansen

Den Sorte Kløversti ved Skåstrup er en længere rute langs mange gamle, hyggelige landsbyer, og man følger det gamle jernbanespor mellem Bogense og Brenderup en del af vejen.

Den Sorte Kløversti er en længere rute på 10,2 km. Ruten kan bruges som både cykel- og vandrerute, alt afhængig af hvad man har lyst til og tid til. Ruten har både start og mål i landsbyen Skåstrup. Ruten er markeret af sorte Kløversti-skilte. Der er bakker og lidt stigning og fald i terrænet, men den maksimale stigning er 4,2%.

Klik på kortet og zoom ind for at finde din rute.

Under kortet finder du inspiration og oplevelser på ruten.

Kort over Den Sorte Kløversti ved Skåstrup - landsbyruten

Sådan kommer du til den Sorte Kløversti

Der er som oftest parkeringsmuligheder ved forsamlingshuset på Skåstrupvej 49, og ellers er der også mange parkeringspladser ved Skåstrup Strand, som ligger tæt på.

Hvis du vil til Skåstrup fra et andet sted på Nordfyn eller fra en nabokommune, er det muligt at bestille en flextur. Læs mere om flextur her.

Der er flere cykelstier. Du kan følge Herregårdsruten, der også går mellem Middelfart og Skåstrup og langs hele Fyn. Du kan også følge kyststien mellem Bogense og Skåstrup.

Landsbyruten hedder sådan, fordi den fører igennem en masse små hyggelige gamle landsbyer som Skåstrup, Ørbæk, Ore og Mejlskov. Der er gamle, velbevarede huse, idylliske gadekær og stokroser, og det hele har en ægte Morten Korch-stemning.

Ved Ørbæk kommer I forbi mange gamle frugttræer, da der har været store frugtplantager her.

Oregaard

På turen kommer I også forbi den gamle herregård Oregaard. Det var oprindeligt hovedgården i landsbyen Ore, der kommer af det gammeldanske ord wara, der betyder overdrev eller udmark. Det blev i 1231 omtalt som Scogbyoræ, altså den nærtliggende landby Skovbys udmark. Denne hovedgård i udmarken havde frugtbar jord og var ejet af Kronen, altså kongen, i 1200- og 1300-tallet, og ellers har herregården været ejet af skiftende herremænd og adelsslægter, bl.a. slægten Lindenov.

I 1720 blev herregården en del af Gyldensteen Gods indtil lensafløsningen i 1920, hvor staten udstykkede meget af herregårdens jord til 16 husmandsbrug. Så på turen kan I tænke på, at alle de steder hvor man går har hørt under Oregaard. I kan se herregården fra vejen, og kig efter de husdyr der går på markerne tæt på bygningen - i dag er Oregaard nemlig et bevaringscenter for gamle danske husdyrracer.

I kommer også forbi den kønne gamle Ore Kirke fra 1400-tallet, der sandsynligvis var stærkt finansieret af ejerne af Oregaard.

OMB og Brenderup-Bogense-banen

På turen gennem skoven fører ruten direkte langs den gamle jernbanelinje mellem Bogense og Brenderup. I kommer også forbi den gamle (og ret lille) jernbanestation i Mejlskov på Mejlskovvej, som kan ses fra vejen.

OMB er jernbanen mellem Odense, Middelfart og Brenderup, officielt kaldet Nordvestfyenske Jernbane. Der var en sidelinje mellem Brenderup og Bogense. Jernbanen blev taget i brug i 1911 og blev flittigt brugt i mange år, men efter 2. verdenskrig gik passagertallet ned, og 1. april 1966 lukkede banen. Alle de gamle stationer står endnu, bl.a i Bogense hvor der nu er museum, og man kan stadig følge nogle af de gamle spor.

Det er altså en ægte historisk rute, hvor I kan nyde den samme udsigt til marker og enge og skov, som de togrejsende gjorde for 100 år siden.