Gå til indhold
©  Foto:

Oregaard

Ved Ore kan du se en stor flot bindingsværksbygning fra vejen. Det er Oregaard - en gammel herregård med historier om både hekseri og gamle landbrugsracer...

Oregaard er en meget gammel herregård, som allerede i 1231 nævnes i Valdemar Sejrs Jordebog. På det tidspunkt var gården krongods, det vil sige det var ejet af kongen. Ore betød et overdrev, en stenet mark med træer, så det tyder på at det ikke har været det bedste landbrugsjord. Derimod har der været holdt kvæg på gården, og der er stadig en mejerifløj tilbage fra gammel tid.

Hovedhuset er en bindingsværksbygning, som blev opført i 1580'erne af storgodsejerne Margrethe Rosenkrantz og Hans Lindenov. De ejede blandt andet Gavnø og Dronninglund, men Hans Lindenov døde i 1696 på Oregaard, og hans hustru anklagede fogeden og hans hustiru for at være skyld i Lindenovs død. Man fandt en voksdukke begravet under Lindenovs herskabsstol i kirken, og fogedparret blev dømt for hekseri ved Ore birketing og brændt.

Oregaard har haft mange ejere, men i 1719 blev gården købt af Gyldensteens nye ejer Jean Henri Huguetan, en bankier der flygtede fra Frankrig og slog sig ned i Danmark, hvor han skabte grevskabet Gyldensteen, som Oregaard blev en del af. Ved lensafløsningen i 1923 blev Oregaard udstykket. I dag er der ikke meget af jorden tilbage ved gården.

Oregaard er hjem for gamle danske husdyrracer, og der har også været en husdyrpark på stedet, hvor man kunne besøge dyrene. I dag er det dog kun muligt at se gården og jorden fra vejen.

Vi ses på: