Jesper Larsen fotograferer fra flyet

Luftkunst fra Danmark

Foto: Jesper Larsen

Se den udendørs udstilling af enestående luftfotos fra hele Danmark på Hasmark Strandoase fra marts til oktober!

Jesper Larsen flyver hele Danmark rundt for at fotografere ejendomme for kunder. Typisk er det gårde, skoler, virksomheder osv., han udfører opgaver for. På disse ture er der rig mulighed for at nyde Danmark fra oven - og fotografere de unikke motiver, det danske landskab byder på.

Som årene går, er det blevet en bemærkelsesværdig samling af billeder, som viser Danmark fra oven. Du kan opleve et udvalg af billederne på udstillingen Luftkunst Danmark på Hasmark Strandoase fra marts til ultimo oktober.

Jesper Larsen ved flyet

Foto:Jesper Larsen

Luftfotograf Jesper Larsen

Jesper Larsen begyndte som pilot i 1991 og oprettede sit første luftfotofirma året efter. I dag er Jespers firma Luftfoto Danmark et af Skandinaviens største luftfoto-firmaer.

Med årene er han både uddannet trafikflyver, har opnået tilladelse til bannerflyvning og er blevet certificeret luftfotograf hos PAPA, verdens største sammenslutning af professionelle luftfotografer.

Jesper Larsen har fået flere internationale priser.

Best Artistic Photographer: Prisvinder med billedet "Naboer" (PAPA, 2010)

Best Construction Progress Photograph: Prisvinder med billedet "Teamwork" (PAPA, 2012)

På baggrund af sin erfaring i faget blev Jesper Larsen i 2019 udnævnt som dommer ved den årlige, internationale fotokonkurrence hos PAPA i Texas, USA.

I oktober 2023 uddelte PAPA prisen som årets luftfotograf til Jesper Larsen.

Det var bl.a. den udendørs udstilling som nu kan ses i Hasmark, der  havde imponeret dommerne.

Jesper Larsens arbejde er dokumenteret i de tre fotobøger "Som en fugl ser det" (2011); "Danmark, en smuk plet på Jorden" (2015) og "Luftkunst fra Danmark" (2019)

Du kan følge Jesper Larsens arbejde på luftkunst.dk og luftfotodanmark.dk

Billeder fra udstillingen

Få overblik over billederne og motiverne på udstillingen!

Luftfoto af Nærå Strand til udstillingen Luftkunst Danmark i Bogense

Foto:Jesper Larsen

Nærå Strand

På Nordfyn ved Flyvesandet ligger Nærå Strand, der er et lavvandet nor, der bliver afgrænset af den lange, smalle halvø Nørreby Hals. Nærå Strand er et vildtreservat, hvor fugle har fred til at raste og søge føde. Du kan se Nærå Strand fra stien langs Nørreby Hals.  Kan du finde papegøjen?

Jesper Larsens luftfoto af Gyldensteen Strand til udstillingen Luftkunst Danmark

Foto:Jesper Larsen

Gyldensteen Strand

Gyldensteen Strand blev inddæmmet i 1871 for at dræne og opdyrke den gamle fjordbund. 2014 åbnede man digerne i et 616 ha. stort naturgenopretningsprojekt, der har gendannet en del af den tidligere fjord. I dag er her et rigt fugleliv, og der er stier og fugletårne, så du kan se naturen. Aage V. Jensen Naturfond ejer området.

Luftfoto af rosenmark til udstillingen Luftkunst Danmark

Foto:Jesper Larsen

Roser

På markerne ved Bogense finder du Skandinaviens største rosenproduktion. Første weekend i august er der Rosenfestival, hvor hele Bogense er udsmykket med mere end 100.000 roser. Her er det muligt at komme på rundtur i markerne med de blomstrende roser. Kan du finde de to personer i billedet?

Luftfoto af Æbelø til udstillingen Luftkunst Danmark

Foto:Jesper Larsen

Æbelø

Æbelø er en lille dansk ø ud for Fyns nordkyst. Engang boede mere end 40 mennesker i deres eget lille samfund på øen. I dag er Æbelø et fredet naturområde, der er hjem for en række sjældne og truede dyre- og plantearter. Der er ikke havn på øen, men det er muligt at gå dertil gennem vandet ved ebbe eller sejle tæt på. Æbelø er ejet af Aage V. Jensen Naturfond.

Jesper Larsens luftfoto af Odense til udstillingen Luftkunst Danmark

Foto:Jesper Larsen

Odense

Området omkring Thomas B. Thriges Gade har været igennem en stor forandring i de sidste 8 år.
Den firesporede gade som delte byen i to er nu lukket, og her er opført en helt ny bydel med boliger, smukke torve og specialbutikker.  Det nye H.C. Andersen museum med de runde tage er blevet en vigtig del af hele området.

Jesper Larsens luftfoto af H. C. Andersen Skoven til udstillingen Luftkunst Danmark

Foto:Jesper Larsen

H. C. Andersen Skoven

Skoven ligger i udkanten af det østlige Odense og blev plantet i 2005 i forbindelse med fejringen af H.C. Andersens 200-års fødselsdag. Skoven er formet som et af hans berømte papirklip, der viser solen som ansigt. Ansigtet er plantet af egetræer, og øjne, næse, mund og kinder er kantet af lindetræer.

Luftfoto af Lillebælts broer til udstillingen Luftkunst Danmark i Bogense

Foto:Jesper Larsen

Lillebælts broer

I forgrunden er den nye Lillebæltsbro, som blev taget i brug i 1970.
Den gamle Lillebæltsbro i baggrunden er en kombineret jernbane- og vejbro. Den blev indviet 1935.
Det er muligt at tage på bridgewalking-ture 60 m oppe i brokonstruktionen af den gamle Lillebæltsbro.

Luftfoto af Vadehavet til udstillingen Luftkunst Danmark i Bogense

Foto:Jesper Larsen

Vadehavet

Tidevandsrende ved det nordlige Rømø. Vandet løber i disse render ved ebbe og flod.
Vadehavet er på UNESCO´s verdensarvsliste.  Ved Skærbæk står udkigstårnet Marsk Tower, hvor man i 25 meters højde kan se ud over Vadehavet og Rømø.

Luftfoto af Samsø og Stavns Fjord til udstillingen Luftkunst Danmark i Bogense

Foto:Jesper Larsen

Samsø

I forgrunden er Stavns Fjord, og det nordlige Samsø kan ses i baggrunden. Øen er kendt for sin smukke natur, herunder bakkede landskaber, idylliske strande og frodige marker. Stavns Fjord er et fredet naturområde med et rigt fugleliv.

Luftfoto af Den Uendelige Bro til udstillingen Luftkunst Danmark i Bogense

Foto:Jesper Larsen/ design af Niels Povlsgaard og Johan Gjøde

Den Uendelige Bro

Den Uendelige Bro er skabt af arkitekterne Niels Povlsgaard og Johan Gjøde som en del af ARoS-udstillingen Sculpture by the Sea, som fandt sted i 2015. Den lokale befolkning blev så glade for broen, at de fik Aarhus byråd med til at gøre den permanent. I dag er broen et yndet udflugtsmål for både lokale og turister.

Luftfoto af Aarhus til udstillingen Luftkunst Danmark i Bogense

Foto:Jesper Larsen

Aarhus

Aarhus er Danmarks næststørste by. Her bor 285.000 mennesker. Navnet kommer fra det olddanske Árós, der betyder Åens munding. Nederst i billedet ses Aarhus Havn og Dokk1, som er et kulturhus på omkring 60.000 m². Det blev indviet i 2015. Brabrandsøerne ses i baggrunden.

Luftfoto af Nissum Bredning til Luftkunst Danmark i Bogense

Foto:Jesper Larsen

Nissum Bredning

Den 200 km² store Nissum Bredning på Danmarks vestkyst er Limfjordens vestlige bredning, hvor fjorden har forbindelse til Nordsøen. En bredning er et åbent vandområde i forbindelse med et smalt farvand. Nissum Bredning beskytter kysten mod oversvømmelser fra Vesterhavet, da den fungerer som en naturlig barriere mod stormfloder og oversvømmelser.

Luftfoto af Rubjerg Knude til Luftkunst Danmark i Bogense

Foto:Jesper Larsen

Rubjerg Knude

Rubjerg Knude er den højeste del af Lønstrup Klint, en ca. 15 km lang kystskrænt mellem Lønstrup og Løkken. Hvert år forsvinder 2-4 meter af skrænten pga. vind og vejr. På klinten befinder sig Rubjerg Knude Fyr. For at bevare og sikre fyret flyttede man i 2019 fyret 70 meter længere ind i landet.

Luftfoto af Læse til udstillingen Luftkunst Danmark i Bogense

Foto:Jesper Larsen

Læsø

Læsø er den største ø i Kattegat og ligger ca. 19 km fra kysten mellem Sæby og Frederikshavn. På Læsø er der saltholdigt grundvand på øens sydlige strandenge, der oversvømmes af havvand om vinteren. I foråret fordamper havvandet, og saltet bliver tilbage, så saltindholdet i grundvandet stille og roligt stiger. Der blev udført saltsydning på øen gennem mange hundrede år. I dag syder Læsø Saltsyderi salt efter Middelalderens metoder.

Luftfoto af Møns Klint til udstillingen Luftkunst Danmark i Bogense

Foto:Jesper Larsen

Møns Klint

Danmarks højeste klint er 7 km lang og op til 128 m høj. Flere steder langs Møns Klint er det muligt at gå ad trapper ned til stranden. Den længste trappe har 497 trin! Møns Klint består af kridtaflejringer, der blev dannet af skeletrester af milliarder af mikroskopiske alger og andre havdyr for mere end 70 millioner år siden.

Luftfoto af Sejerø Bugt til udstillingen Luftkunst Danmark i Bogense

Foto:Jesper Larsen

Sejerø Bugt

Sejerøbugten ligger i Kattegat mellem Sjællands Odde og Røsnæs. Billedet er fra Ellinge Lyng. Her er en smal sejlrende ved barrierekysten Korevle, der opstod i forbindelse med en stormflod i 1902 og siden er vokset med mange små øer. Små både ses i sejlrenden.

Luftfoto af Avnø til Luftkunst Danmark i Bogense

Foto:Jesper Larsen

Avnø

Halvøen Avnø ligger mellem Vordingborg og Næstved. Halvøen var fra 1931-1993 militærområde med en flyvestation. I dag er Avnø fredet, og det er hjem for mange fugle. Den hjerteformede Klydeøen blev etableret i 2011 for at give klyderne et sted at yngle. Øen er på størrelse med en lille fodboldbane. På dette billede ses en stor flok gæs flyve af sted.

Luftfoto af Roskilde Fjord og Bognæs til Luftkunst Danmark i Bogense

Foto:Jesper Larsen

Roskilde Fjord

På halvøen Bognæs ser man denne unikke strandbred. Bognæs er en fredet halvø i bunden af Roskilde Fjord med en meget fliget kystlinje med mange små øer. Hvis man ser godt efter, er der en masse ansigter og figurer gemt i billedet. Kan du finde dem?

Luftfoto af Furesø til Luftkunst Danmark i Bogense

Foto:Jesper Larsen

Furesø

Furesø er Danmarks dybeste sø med den største vanddybde på 37,7 meter. Søen er på 940 ha. Furesø har engang været omgivet af fyrreskov, deraf navnet. Søen ligger 12 km. fra København. Skoven står med alle sine efterårsfarver. I skovåbningen står et par voksne mennesker med en klapvogn.

Luftfoto af Kartoffelrækkerne til udstillingen Luftkunst Danmark i Bogense

Foto:Jesper Larsen

Kartoffelrækkerne

Kartoffelrækkerne er et boligkvarter i København på Østerbro. Rækkehusene blev bygget fra 1873-1899 til arbejdere. Her boede to-tre familier i hvert hus. Før de 480 huse blev bygget, var der kartoffelmarker på området, derfor navnet Kartoffelrækkerne. I dag er det et attraktivt boligkvarter, hvor der kun bor en familie pr. hus.

Luftfoto af Skovtårnet til udstillingen Luftkunst Danmark i Bogense

Foto:Jesper Larsen

Skovtårnet

Det 45 meter høje skovtårn i Gisselfeld Klosters skov er en unik naturoplevelse. Turen igennem skoven og op i tårnet er på ca. tre km. Fra toppen, hvor man er 135 meter over havets overflade, kan du på en klar dag se det meste af Sydsjælland.