©  Foto:

Vigelsø

Den største ø i Odense Fjord ligger lige ud for Klintebjerg og er et smukt syn, og du er meget velkommen til at besøge øen, som i dag er et natureservat med gode stier og et rigt fugleliv!

Vigelsø er den største ø i Odense Fjord og er på i alt 132 ha. Øen var oprindeligt meget mindre på kun 66 ha, men i 1873 blev der bygget diger gennem et stort lavvandet område til de to øer Store og Lille Ægholm, og ved at afvande det inddæmmede område blev øen fordoblet i størrelse. 

Du er meget velkommen til at besøge Vigelsø, og der er en 2,5 km lang vandrerute i skoven. Den sydlige del af øen er ikke tilgængelig for offentligheden for at beskytte fuglelivet, men du kan se fuglene fra et fugletårn.

Der er en naturlejrplads på Vigelsø, og der er færgeforbindelse mellem Vigelsø og Klintebjerg.

Fugle og dyr på Vigelsø

Der er store fugleflokke på Vigelsø, og du kan bl.a se klyder, svaner, gæs, ænder. måger, terner, hjejler, sortklirer, havmågen og vandrefalken. Vigelsø har også en fast bestand rådyr, hare og fasan, og du kan se kreaturer, der græsser på strandengene.

Vigelsøs historie

Vigelsø var allerede beboet i stenalderen, og den havde også en stor betydning for sejltrafikken til Odense. Allerede i vikingetiden var øen et samlingspunkt for skibene. Og før kanalen fra Odense til fjorden blev uddybet i 1903, blev alle varer til Odense omladet på pramme på Vigelsø.

Øen var også brugt til græsning og landbrug. I 1793 blev der opført en firelænget bindingsværksgård på øen, og denne bygning eksisterer stadig og er nu brugt som naturskole.

Vigelsø har altid været rig på vildt og store fuglekolonier. I 1930'erne blev der indsamlet mågeæg - op til 30.000 på en sæson - som gik til eksport, mest til England.

Fra 1969 var det slut med husdyrbrug, og i 1974 rejste den sidste bestyrer med fast bopæl på øen. Herefter har Vigelsø været ubeboet.

I 1990 købte Miljøministeriet øen, og landbrugsdriften blev afviklet helt i 1997. I dag er Vigelsø et naturreservat, og der er gennemført en stor naturgenopretning.

Hvordan udtaler man Vigelsø?

Vigelsø eller Vikkelsø? I 1800-tallet blev øens navn stavet Vikkelsöe. Øens navn bliver udtalt Vikkelsø.

Øen er nævnt første gang i kong Valdemars Jordebog fra 1231 under navnet Wigelsø - måske opkaldt efter en mand ved navn Wighisl.