©  Foto:

Nørreby Hals Stien

Nørreby Hals Stien er en 5,3 km lang, afmærket vandrerute gennem skøn natur ved strand og mark - nyd en dejlig gåtur ved kysten!

Nørreby Hals Stien følger dels stranden mod vest, hvorfra der er en fin udsigt til Æbelø, og dels asfaltveje gennem et varieret landskab med åbne marker og levende hegn til den lille hyggelige landsby Nørreby.

I kan slappe af og nyde den medbragte mad eller kaffen på picnicpladsen ved det smukke gamle sprøjtehus.

Enestående natur

I kan se mange fugle på jeres tur, så husk at tage kikkerten med!
Det er især vadefugle, ænder, gæs og svaner, der “tanker op” på vej nord- eller sydpå, og Nørreby Hals Stien går over Ramsar- og NATURA 2000 Fuglebeskyttelsesområde. Stranden støder op til Nærå-Agernæs Vildtreservat. Hvis I er helt stille, kan I også være heldige at se havørnen fra Æbelø jage i området.
Selve Nørreby Hals er en stor strandvold og - som navnet siger - en hals, der strækker sig mod øst og skiller vandområderne Agernæs Flak i Kattegat og noret Nærå Strand. Et nor betyder snævert farvand, som kun er fundet med havet ved en smal rende.

Nørreby Hals er fredet og ejes af Naturstyrelsen, som plejer strandengene - det inddæmmede område - med afgræsning hver sommer. Så om sommeren kan du også se de store Galloway kvæg på området i gang med deres store opgave og interesse, nemlig at spise alt hvad de kan.

Du kan også samle nogle smagsprøver fra naturen her: I det lave vand er der blåmuslinger, som du må samle til eget brug, og på stranden vokser strandsennep, der er perfekt som drys på blåmuslingerne.

Parkering

Det er muligt at parkere bilen ved parkeringspladsen ved stranden ved vejen Nørrebystrand eller på parkeringspladsen, der ligger lige efter adressen Halsvej 49. Der er skilt ved parkeringspladsen.