©  Foto:

Vigerslev Kirke

Den kønne kirke i Vigerslev mellem Søndersø og Veflinge er oprindeligt fra 1100-tallet, men ombygget mange gange siden og har mange smukke og seværdige detaljer gemt bag murene!

Vigerslev kirke er opført i middelalderen og er en smuk kirke i den kønne lille landsby. Kirken er bygget om flere gange og har således romansk skib fra 1100-tallet, gotisk kor og korsarme fra 1400-tallet og tårn fra 1550.

Værd at se:

  • En prædikestol med relieffer fra 1606
  • Altertavle udformet som søjlebygning med maleri fra 1800-tallet
  • Romansk døbefont
  • Gotisk krucifiks af den tyske billedhugger Claus Beck, der blev hentet til Fyn i 1515 af dronning Christine, hvor han fik en gård i Odense af hende og udføret mange billedhuggerarbejder til de fynske kirker.


Der er en gravsten med portrætfigur over rigskansler Anton Bryske til Langesø, død 1566.
Kirken blev brugt af ejerne på Langesø indtil 1870, da Langesø Kapel blev bygget.

Der er mulighed for rundvisning efter aftale med sognepræsten.