©  Foto:

Røde Mølle

Hvad er det for en køn gammel bygning nedenfor vejen? Det er såmænd Røde Mølle, der engang var savmølle under Langesø Gods

Røde Mølle er en gammel vandmølle, der ligger tæt på Langesø Gods. Møllen ligger ved udmundingen af Sværup Mølleå, der løber ud i Stavids Å. Åen strømmer igennem mølledammen ved bygningen.

Den stærke strøm i åen giver masser af energi til en mølle, og der har da også været flere møller på stedet. Bygningen omtales første gang i 1571 som "then røde mølle". Bygningerne ved Røde Mølle var malet røde, deraf navnet.

Røde Mølle og stuehuset af bindingsværk blev bygget omkring 1825, og dengang var den en kornmølle. Møllen brændte ned i 1831 og blev genopført som savmølle under Langesø Gods, der også dengang havde omfattende skovdrift.

Møllen var i funktion indtil 1948, og derefter blev møllen restaureret.

Fra Rød til Hvid Mølle

Røde Mølle og stuehuset er fredet og er flere gange blevet restaureret. Langesø Gods solgte bygningerne i 2015.

I dag er både mølle og stuehus hvidmalet. De nuværende ejere fik Nordfyns Kommunes Bevaringspris i 2020 for deres arbejde med at istandsætte bygningerne, der i dag er hjem og feriehus for den moderne familie.

Møllen er i privateje, og du kan se den historiske bygning fra vejen.