Otterup Kirke

Foto: VisitNordfyn
Attraktioner
Kirker
Otterup Kirke er en stor og flot kirke, og den blev da også allerede ombygget og udvidet i middelalderen. Kirken hørte under Nislevgård og er præget af de herremænd, der boede her.
Adresse

Nørregade 35

5450 Otterup

Kontakt

E-mail:sj@sejer.dk

Telefon:64821137

fax:63820094

Otterup kirke blev oprindelig bygget i 1150, men allerede i middelalderen blev den udvidet, og de gamle mure blev brudt ned for at stenene kunne bruges til genopbygningen af en større kirke.
Kirketårnet kom til i sengotisk tid.
Den yngste tilbygning er kapellet fra omkring 1914. Her er indsat 12 kister fra det tidligere gravkapel, som var indrettet for adelsslægten Sehestedt af Nislevgård.

Værd at se:
- Altertavlen er fra 1951, forestiller Kristi Genkomst, og er udført af Ellen Hofman-Bang fra den nordfynske herregård Hofmansgave
- Alterstager af sølv er skænket til kirken 1730 af Christian Sehestedt og hustru, ejerne af Nislevgård
- Prædikestol og himmel er et rigt udskåret træarbejde fra 1616 med Johan Nielsen Friis' og hustru Karen Krabbes våbenskjold; Johan Friis var en fynsk lensmand, hvis familie havde ejet Østrupgård uden for Otterup.

Kontakt graveren for at få adgang, hvis kirken er lukket.

Adresse

Nørregade 35

5450 Otterup

Følg på:

Sidst opdateret af