©  Foto:

Krogsbølle Kirke

Krogsbølle Kirke er den eneste kirke, der er tilbage af de 5 kirker, der har været i området - og den er stadig et flot syn.

Krogsbølle kirke på Nordfyn er bygget omkring 1200-tallet.

Kirken er bygget af tilhugne granitkvadre i romansk stil. Kirken er oprindeligt indviet til Sankt Nikolaus, sømændenes skytsengel, måske fordi den før i tiden lå tæt på vandet. Dengang lå den ved Krogsbølle Fjord som et vartegn for skibsfarten. Fjorden er siden blevet inddæmmet.

Da fem kirker blev til en

I 1200-tallet hed kirken Hundstrup Kirke og er sandsynligvis bygget efter at en trækirke og landsbyen af samme navn brændte ned. Sognet hed også Hundstrup, og den gang var der tre kirker i sognet, nemlig i Kørup, Hundstrup og Agernæs.

Landsbykirken i Kørup blev opført i middelalderen og nedlagt i 1555.

Agernæs Kirke blev opført i middelalderen og var sognekirke frem til 1601, hvor herremændene til Kørup fik lov til at nedlægge den og bruge dele af den til en kirke, der lå ved deres herregård Kørup. Herremanden søgte også kongen om lov til at nedlægge Hundstrup Kirke, men fik nej. Den nye kirke blev viet til Trefoldigheden, men nåede kun at eksistere i 200 år, fordi den var svær at nå for alle de almindelige sogneborgere og selveste præsten, der boede i Agernæs. Den var også bygget forkert, og konstruktionsfejlene blev kun værre med årene.

I 1781 blev Kørup og Hundstrup sogne samlet under et med en kirke og med et nyt navn - Krogsbølle. Krogsbølle er et stednavn, der har været på egnen i mange år, efter Krogs bolæ - Krogs bolig, sandsynligvis en stor gård på egnen.

Resterne af Agernæs Kirke blev nogen tid brugt til hospital, inden den blev nedlagt, og der var også Bedehus et stykke tid der. Der er meget lidt tilbage af alle de nedlagte kirker, men i Agernæs kan man se rester af kampestensmuren omkring kirkegården, og der er nogle rester af fundamentet til Treenighedskirken ved herregården Kørup.

Krogsbølle Kirke var under baroniet Einsidelsborg indtil 1928, og på kirkegården findes gravsten over tidligere ejere af herregården Einsidelsborg - i dag Egebjerggaard.

I 1840 fik Krogsbølle Kirke en gennemgribende renovering, hvor det gamle tårn blev nedrevet til taghøjde og et nyt tårn blev opført, og der kom et våbenhus.

Værd at se

  • Korbuekrucifikset er fra ca. 1475-1500-tallet og er meget smukt udsmykket med sirlige blade. Det stammer fra Treenighedskirken i Kørup men er ældre end denne kirke, så det er sandsynligvis fra den nedlagte kirke i Agernæs.
  • Altertavlen kom til i 1846 og er skænket af grev Ulrik Petersdorf. Maleriet i altertavlen forestiller Fremstillingen i Templet.
  • Der er to kirkeklokker i tårnet. Det største blev fremstillet til Jerne Kirke, der ligger ved Esbjerg, i 1420 - og er måske havnet her efter egentlig at skulle bruges til kanoner, men er så blevet solgt i stedet for. Den mindste klokke er støbt til Krogsbølle Kirke i 1821.