©  Foto:

Klinte Kirke

Den yndige kirke tæt ved Nærå Fjord byder på en hellig kilde, fascinerende kalkmalerier og et vaskeægte mirakel!

Klinte kirke er opført ca. år 1200 i kvadersten med sengotiske korsarme af munkesten. Det er bygget om mange gange siden, sidste gang blev det istandsat i 2003. Tårnet er bygget i reformationstiden. Indgangene fra skibets sider er på et tidspunkt blevet muret til, og i nyere tid er der bygget indgang til tårnrum med forhal.

Fra 1687 har Klinte Kirke ligget under herregården Jerstrup, som senere blev en del af grevskabet Gyldensteen. I 1916 overgik kirken til selveje.

Klinte Kirke har stået på en klint med udsigt over havet, inden området blev inddæmmet. Der er en hellig kilde tæt på, som er indviet til den hellige norske konge Sankt Olav. I 1634 fortalte sognepræsten Hans Bang om et miraketl i kriken, nemlig at der var blevet fundet blod på alterdugen, som man opfattede som Jesu blod.

Værd at se:

  • Romansk granitdøbefont med snoninger.
  • Charmerende altertavle i rokoko-stil fra 1781, der består af en perspektivistisk arkitekturillusion og i midten viser Jesu gravlæggelse og ovenover Jesu Himmelfærd.
  • Alterbordsforsiden er et udskåret træværk fra omkring år 1600; alterstagerne har samme alder.
  • I sydkapellets vestvæg er der en gravsten fra 1600-tallet over Niels Bang, sognepræst i 50 år og herresprovst i 20 år, og hans hustru Karen Knudsdatter. På stenesn øverste halvdel ser man den opstandne Kristus med sejrsfanen.
  • Der er afdækket flere udsnit af et stort kalkmaleri fra senmiddelalderen på sydkapellets østvæg. Kalkmaleriet forestiller forskellige scener fra den hellige kong Olavs liv og legende.