site logo

Fredskoven i Bogense

En fredskov er en skov, hvor mange af træerne bevares - og her i Fredskoven ved Bogense ser du mange gamle træer og en dejlig skov, hvor det er rart at gå tur!

Fredskoven har siden romantikkens tidsalder i 1800-tallet haft stor betydning for bogenserne.

Det var her, man gik tur om søndagen, og her de unge gik til bal i pavillonen med danseestrade. I 1980-erne afløste en ny murstensbygning den gamle træpavillon efter en brand.

Skoven er en produktionsskov, men mange gamle bøge og ege er bevaret. I hegnet ind mod Kristianslund (Rosenlunden) står Nordfyns formodentlig ældste træ, en flot 300 år gammel eg.

Egen blev i 2013 udnævnt til evighedstræ af Danmarks Naturfredningsforening.

Der er mange spændende fugle i skoven. Du kan bl.a. se isfuglen, stor flagspætte, spætmejser og spurve. Hvis du kommer her ved solopgang eller solnedgang, kan du være heldig at se mosehornuglen på jagt.