©  Foto:

Agernæs og Flyvesandet

Agernæs og Flyvesandet er perfekte til vandreturen. Se fynsk natur som du ikke oplever andre steder, oplev den flotte udsigt fra fugletårnet og se om du kan spotte de sjældne fugle!

Agernæs er en halvø og det nordligste punkt på Nordfyn. Flyvesandet er er Fyns nordligste kyst, og klitterne her er nogle af Fyns eneste.

Her ligger Storskoven ved kysten med smukke gamle ranke bøgetræer. Her kan I slappe af og nyde udsigten. Der kommer nogle gange marsvin eller sæler forbi. På dage med klar sigte kan du mod nord se til Samsø.

Her er gode muligheder for at finde vættelys og andre forsteninger.

Flyvesandet er også et af de få steder i Danmark, hvor du kan finde den sjældne blomst nikkende kobjælde.

Går du stille ned ad stierne, kan du komme ganske tæt på vildtet. Du kan også stoppe op jævnligt og se ud over markerne. Her er tit rovfugle, dådyr og harer at få øje på. Du kan bl.a. være heldig at se den store havørn og mosehornuglen.

Fugletårnet

Fra Fugletårnet i den vestlige side af Flyvesandet er der udsigt over hele Agernæs Flak, Æbelø og Nærå strand. Store dele af Flakket bliver tørlagt ved lavvande og udgør et af Fyns største vadeområder. Området er et udpeget EF- fuglebeskyttelsesområde og er i 1998 udlagt som et vildtreservat med regulering af færdsel og jagt for at beskytte fuglene.

Agernæs og inddæmningerne

Agernæs er nu en halvø, men var engang næsten en ø for sig selv. Der var fladstrand nord for Krogsbølle, og Nærå Strand var del af en kæmpe fjord, der strakte sig helt til Bårdesø og Tørresø. Grev J. G. Moltke fik fra 1781 ejerskab over godserne Kørup og Egebjerggård, der lå ved området. Han sørgede for, at en stor del af fjorden blev tørlagt via inddæmninger. Inddæmninger har gjort området større og landfast med resten af Fyn. Der er stadig kanaler i området, og en elektrisk pumpe sørger for, at vandet konstant ledes ud i havet.