©  Foto:

Åben Tærskelade på Gyldensteen Strand

Hør om Gyldensteen Strands spændende natur, når forskerne kommer på besøg, og den gamle tærskelade holder åbent - flere søndage i løbet af sommeren!

Velkommen til Åbent Hus i Tærskeladen på Gyldensteen Strand!

I løbet af sommeren kommer studerende og forskere fra SDU på besøg i Tærskeladen, og der er god mulighed for at høre om de spændende forskningsprojekter, der er gang ved og om Gyldensteen Strand.

Samtidig kan I også se den gamle tærskelade, der oprindeligt bliev bygget af Gyldensteen Gods dengang, der var landbrug her. I tærskeladen kan I

  • få information om området og naturen
  • se billeder og kort af området før, under og efter naturgenopretningen
  • se livet i akvarierne i laden
  • lån fangstnet
  • se livet i vandet i et mikroskop

På den lille forhøjning ved laden er en kikkert sat op, så du kan se fuglene.

Du kan også se Holger Garnaks flotte samling af sten fundet ved Æbelø.

Forskerbesøg

4. juni kl. 13-15 fortæller Ph.d. Susan Guldberg om sin forskning i Kystlagunens og Engsøens drivhusgasudledning. Hun taler om vådområders potentiale som klimahjælpemidler. Hun fortæller også om Gyldensteen Strands dyre- og planteliv og om SDU's vigtigste forskningsresultater i de sidste 8 år ved området.

11. juni kl. 13-15 fortæller specialestuderende Karoline Kiilerich om udviklingen af lys og bunddyrssamfundene, fra før og efter de store sandkapper blev lagt i kystlagunen hen over vinteren. Hør hvad sandkapper kan gøre for livet i lagunen.

2. juli kl. 13-15 fortæller Emelie Jensen om sit bachelorprojekt om algerne og det dyresamfund, der lever på stenene i de nyudlagte stenrev i kystlagunen - hør hvad et stenrev gavner naturen med.

16. juli fortæller Ph.d.-studerende Katrine Grønbæk om forsøget på få flere forskellige bunddyr i havbunden ved at etablere stenrev, udplante ålegræs og anlægge sandkapper.

13. august møder videnskabelig assistent Mikkel Hagemann op til Åben Tærskelade med forskningsudstyret fundet frem og masser af dyr i akvarierne. Føl,. prøv og quiz dig til mere viden om Gyldensteen!

Åbningstider

Søndage

4. juni
11. juni
2. juli
16. juli
6. august
13. august
20. august
27. august

Alle dage kl. 13.00-15.00.