Fortidsminder på Nordfyn

Nordfyns fortid står lyslevende foran dig ved de store gravhøje, jættestuer og dysser. Nordfyn har nemlig været frugtbar landbrugsjord i mange tusind år, og indtil de store inddæmningers tid fra 1700-tallet var store dele af Nordfyn tættere på hav og fjord end i dag. Derfor er der i dag stadig mere end 40 gravhøje og andre fortidsminder fra oldtiden tilbage i det nordfynske landskab. Mange af de gamle huse og herregårde på Nordfyn er desuden blevet bygget med fundament fra de gamle fortidsminder. Dengang var de nemlig ikke fredet, og derfor brugte bønder og herremænd stenene i de gamle gravmonumenter til deres egne bygninger. Når du går tur i skovene på Nordfyn, kan du ofte også se gamle gravhøje. Nordfyns fortid er stadig let at se! Her finder du en liste over nogle af de gravhøje og andre monumenter fra fortiden, der er lettest at finde. 

Del denne side